KLEURKANARIES WEBSTEK

Welkom op onze kleurkanaries site...

kanarieWij bieden de kleurkanarie liefhebber:

  • Een platform voor kennisoverdracht tijdens onze periodieke bijeenkomsten.
  • Spreekbeurten door ervaren deskundigen over het houden van en kweken met kleurkanaries.
  • Een driemaandelijks tijdschrift met inhoudelijke en aanvullende informatie betreffende kleurkanaries.